Pravidla hry a obchodní podmínky

Pravidla hry a obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují pravidla a fungování televizního programu „ Next Earth - Každý vyhrává “ a podmínky volání na audiotexové linky provozované společností TeleMedia Interaktív Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság, registrováno v Maďarsku se sídlem v 1012 Budapest, Márvány utca 17., zastoupená pánem Róbertem Galambos. IČO: 01-09-963828, 10845455-2-41 (dále jen „Pořadatel“)

I. Poskytovatel nákupu a organizátor propagační kampaně (dále jen „propagace“ nebo „hra“): společností TeleMedia Interaktív Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság, registrováno v Maďarsku se sídlem v 1012 Budapest, Márvány utca 17., zastoupená pánem Róbertem Galambos. IČO: 01-09-963828, 10845455-2-41 (dále jen „Pořadatel“)

(Agregátorem telefonní linky 906 95 33 33 je Advanced Telecom Services sro, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 a telefonní linka 0900 700 969 Slovanet, as, se sídlem Záhradnícka. 151, 821 08 Bratislava. Helpdesk pro zákazníky k vyžádání řádných daňových dokladů, řešení reklamací, stížností atd.: nextearth@calltv.com

II. Účel televizního pořadu

Next Earth - Každý vyhrává

2.1. Program slouží k propagaci Next Earth na www.nextearth.io . V rámci pořadu je divákům představen Next Earth a diváci mají možnost zakoupit si vouchery Next Earth (dále jen „nákup“) na telefonním čísle 906 95 33 33 (pro ČR) / 0900 700 969 (pro SK).

2.2. Voucher je možné zakoupit 24 hodin denně 7 dní v týdnu na čísle 906 95 33 33 (pro ČR) / 0900 700 969 (pro SK). Více informací o herních vysílacích časech naleznete na : www.nextearth.cz . Linka 906 95 33 33 pro volání z ČR - jedná se o audiotexovou linku s jednorázovým zpoplatněním, tedy linku, na které jsou poskytovány nákup je zákazníkovi účtována na základě jednorázové ceny za uskutečněný hovor, nikoli za časovou jednotku hovoru. Cena hovoru je 95 Kč vč. KÁĎ. Konečná cena nákupu včetně ceny za připojení činí 95 Kč vč. KÁĎ. Linka 0900 700 969 pro volání ze Slovenské republiky - jedná se o audiotexovou linku s jednorázovým zpoplatněním, tedy linku, na které je poskytnutí nákup zákazníkovi účtována na základě jednorázové ceny za uskutečněný hovor, nikoliv za časovou jednotku hovoru. Cena hovoru je 2 EUR/hovor včetně DPH. Konečná cena nákupu včetně ceny připojení činí 2 EUR/hovor včetně DPH. Právní úprava podmínek této linky ve vztahu ke slovenským orgánům rovněž podléhá příslušným slovenským právním předpisům.

2.3. Postup pro získání virtuální země Next Earth – pro více informací navštivte www.nextearth.cz . Chcete-li získat voucher, musíte web navštívit do 30 dnů.

III. „ Next Earth - Každý vyhrává

Propagace a účast

3.1. Audiotexové linky fungují 24 hodin denně. Voláním na Audiotextovou linku získá volající také možnost zúčastnit se Hry („ Next Earth - Každý vyhrává “ )vysílané prostřednictvím televizních programů vyhlašovaných na kanálu (kanálech) (dále jen „televizní kanál“). Podmínky hry a účasti ve hře naleznete v následujících článcích těchto podmínek.

3.2. Vysílací hodiny, jakož i TV kanál nebo TV kanály pro vysílání pořadů jsou oznámeny na webových stránkách www.nextearth.cz a na webových stránkách TV kanálu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu vysílacího času. Změny vysílacích hodin budou oznámeny na výše uvedených platformách.

3.3. Pořadatel si vyhrazuje právo akci pozastavit nebo ukončit. Zároveň na výše uvedených platformách informuje účastníky o pozastavení / ukončení akce způsobem, jakým byla akce vyhlášena. Pozastavení nebo ukončení nemá žádný vliv na platební povinnost sponzora vyplývající z předchozích výher účastníků před pozastavením/ukončením akce.

IV. Podmínky účasti ve hře

4.1. Volající, kteří v době přímého přenosu Pořadu dosáhli věku 18 let, rozumí a mluví dobře česky a kteří:

- vlastní telefonní číslo nebo předplacenou kartu, která mu umožňuje volat na telefonní čísla se zvýšenou sazbou;

- z nezadrženého telefonního čísla zavolá na telefonní číslo se zvýšenou sazbou (telefonní číslo volajícího není skryto) a zakoupí si tak voucher Next Earth (dále jen „nákup“) na tel. čísle 906 95 33 33 ( pro ČR) / 0900 700 969 (pro SK).

4.2. Voláním na telefonní číslo se zvýšenou sazbou bere volající na vědomí a souhlasí s aktuálními podmínkami účasti v Promo akci a soutěži „ Next Earth - Každý vyhrává “a s ustanoveními uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů. V souladu s tím se má za to, že volající, který zavolá na Audiotextovou linku, bere na vědomí a souhlasí s ustanoveními stávajících pravidel promo akce a zásad ochrany osobních údajů.

4.3. Telefonní číslo s prémiovou sazbou 95 Kč pro ČR / 2 EUR pro SR vč. DPH (zavolání na toto číslo umožňuje získat voucher Next Earth a nabízí možnost zúčastnit se Rychlé hry) je 906 95 33 33 / 0900 700 969. Telefonní číslo zákaznické služby 272 018 272 (běžné hovory jsou účtovány dle volajícího tarif) lze volat od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00

4.4. Cena nákupu, tedy cena za volání na telefonní číslo s prémiovou sazbou, je v rámci ČR 95 Kč / 2 EUR za SR / hovor včetně DPH. Cena je uvedena v televizním pořadu spolu s telefonním číslem (telefonní číslo s prémiovou sazbou) pro zakoupení voucheru a pro účast ve hře a také telefonní číslo (s běžnými sazbami za hovory) pro informace / zákaznický servis. Cena nákupu nebo hovoru je včetně DPH.

4.5. Pořadatel má právo změnit telefonní číslo se zvýšenou sazbou, cenu hovoru / nebo cenu nákupu. Uvedené změny budou Pořadatelem zveřejněny předem, mimo dobu trvání televizního programu za stejných podmínek v těchto podmínkách a následně na obrazovce v průběhu vysílání pořad

4.6. Pouze kupující, který si zakoupí nákup během živého vysílání a splní zbývající podmínky popsané výše a který se dobrovolně zúčastní Hry (dále jen „Hráč“), bude oprávněn zúčastnit se Hry. Volání uskutečněná mimo dobu trvání televizního programu (i krátce před začátkem televizního programu nebo krátce po skončení televizního programu) nezakládají právo na účast ve hře. Hovory uskutečněné během přehrávání televizního programu rovněž neudělují právo na účast ve hře.

4.7. Zaměstnanci pořadatele, tvůrce programu, televizní stanice nebo televizního kanálu, na kterém bude propagace vysílána (dále jen „vysílací společnost“), mobilní a pevné linky, jejich mateřské, dceřiné a přidružené společnosti, zástupci, reklamní a propagační agentury nebo jakékoli z jejich přidružená společnost nebo kterákoli z jejich agentur spojených s propagační akcí, nejbližší rodinní příslušníci a/nebo ti, kteří žijí ve stejné domácnosti těchto zaměstnanců, a jakákoli osoba, jejíž přístup k propagační akci byl ukončen nebo pozastaven (souhrnně „vyloučené strany“), jsou není způsobilý k účasti.

4.8. Nákup voucheru automaticky neznamená účast ve Hře ani právo na výhru.

4.9. Volající, který odpoví spravně na otázku ve studio, bude mít možnost vyhrát pouze 3x v jednom měsíci. Přesný počet výher v každém měsíci, se bude evidovat u každého výherce, podle jeho jména a telefonního čísla. Vyplacené budou pouze první 3 částky v daném měsíci.

V. Jak hrát hru?

5.1. Hra se skládá ze série her, hádanek a dalších otázek prezentovaných v živém televizním programu („Otázka“), které musí hráč vyřešit, aby vyhrál cenu. Druh, obsah a počet dotazů a dotazů určuje výhradně Pořadate

VI. O procesu výběru Hráčů k účasti v televizním programu

6.1. Pro vstup do živého televizního programu jsou hráči náhodně vybráni pomocí matematického algoritmu z těch, kteří si voucher dříve zakoupili. Pouze jeden hráč bude živě připojen ke studiu. Vybraný hráč musí odpovědět na otázku. Pokud není odpověď správná, přepne se do studia jiný Hráč a postup se bude opakovat až do konce TV programu. Hráč se stává způsobilým pro výhru v okamžiku, kdy vyřeší a sdělí správné řešení otázky položené v televizním programu. Způsob řešení otázek a správnost řešení určuje výhradně Pořadatel, resp. Moderátor televizních programů. V případě jakékoli diskuse nebo sporu ohledně jakéhokoli aspektu Hry, včetně způsobu Hry nebo správnosti odpovědi, je rozhodnutí Pořadatele konečné a pro hráče závazné. Veškeré pokyny poskytnuté Moderátorem v průběhu TV programu, pokyny k účasti a/nebo informace týkající se Cen vyhlášených v programu se stávají nedílnou součástí stávajících podmínek Hry.

6.2. Cenu vyhraje Hráč, který si zakoupí voucher a bude vybrán pro vstup do televizního programu a živě odpoví na otázku. Pokud Hráč, který byl vybrán pro vstup do TV programu, neodpoví správně, pak podle podmínek v bodě VI bude k TV programu živě připojen nový Hráč a tak dále až do konce programu. Organizátor předloží nově připojenému hráči buď nevyřešenou otázku, nebo novou otázku.

6.3. Cena, tedy peněžní částka nabízená jako Cena, se zobrazí na obrazovce spolu s otázkou. Nebude-li otázka vyřešena ve stanoveném čase - v časovém intervalu stanoveném Organizátorem - nebude výhra předána. Pokud nebude během televizního vysílání jakákoliv otázka na některého z hráčů zodpovězena správně, nebude během televizního vysílání udělena žádná cena.

6.4. Výhru nelze převést na někoho jiného. Platba bude provedena výhradně určenému výherci po správné odpovědi.

6.6. Během Kola (jedno „Kolo“ představuje dobu, která uplynula od výběru Hráče do doby dalšího výběru Hráče), Pořadatel náhodně vybere jednoho z kupujících voucheru (dále jen „Vybraný hráč“). ") k vysílání.

6.7. Specifikace výběru soutěžících: Během procesu výběru je každému hovoru přiděleno číslo větší než 0, ale menší než 1, náhodně generované bez lidského zásahu. Na konci tohoto kola bude pořadatel telefonicky kontaktovat kupujícího, jehož hovoru bylo přiděleno nejnižší číslo. Tím se stane doporučeným hráčem a bude přidán do vysílání, aby odpověděl na otázku. O tom, kdy kolo skončí, rozhoduje pořadatel.

6.8. Po skončení kola počítačový systém zastaví vstupy do tohoto kola. Nová hra / nová šance je pro zákazníky nákupu k dispozici okamžitě v příštím Kole, bez ohledu na to, zda se Vybraný hráč přihlásil do TV programu v předchozím Kole či nikoli. Na výběru možných hráčů pro dané kolo se tedy podílí pouze kupující voucheru. Pokud vysílání televizního vysílání skončí před koncem kola, pak bude pozastaveno do začátku dalšího vysílání, kdy bude kolo pokračovat.

6.9. Organizátor zavolá vybranému Hráčovi na telefonní číslo, ze kterého si voucher zakoupil, a požádá ho, aby zůstal na lince. Poté je živě připojen k televiznímu programu. Pokud pořadatel z jakéhokoli důvodu nemůže kontaktovat Vybraného hráče na telefonním čísle, ze kterého si voucher zakoupil, mimo jiné včetně obsazeného telefonu, hlasové schránky nebo záznamníku a/nebo telefonního spojení je z jakéhokoli důvodu přerušeno, pak je vybrán jiný zákazník nákupu s telefonním číslem přiděleným na druhém nejnižším čísle, a poté bude vyzván ke vstupu do vysílání. Pořadatel neodpovídá za případné technické chyby v síti, telefonních linkách nebo kvalitě přenosu hlasu, které by mohly negativně ovlivnit nebo dokonce znemožnit připojení Vybraného hráče do TV studia a tím jeho účast ve hře v způsobem, který odpovídá technickým standardům TV programu.

6.10. Pokud hráč neodpoví správně, bude, jak již bylo zmíněno výše, vybrán nový kupující voucheru z příštího kola. Pokud nově vybraný hráč odpoví na otázku správně, kolo končí udělením ceny vybranému hráči, který odpověděl na otázku správně. Pokud nikdo neodpoví správně, moderátor zvolí novou otázku nebo ukončí televizní program. 6.11. Pokud Vybraný hráč odpoví na otázku správně (dále jen „Výherce“), pak Vybraný hráč obdrží výhru nabízenou Pořadatelem (dále jen „Výhra“).

VII. Další podmínky pro získání Ceny

7.1. V případě výhry musí Výherce poskytnout Pořadateli potřebné osobní údaje (zejména bankovní účet) do 168 hodin po skončení TV programu. Během hovoru musí Výherce pořadateli prohlásit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplaceného telefonního čísla, ze kterého zakoupil voucher a zúčastnil se akce (dále jen „Doklad“).

7.2. Odmítnutí sdělit údaje nebo pouze jejich část a/nebo absence důkazů automaticky vedou ke ztrátě nároku na nárok na výhru.

7.3. Cena ani práva na její uplatnění nejsou převoditelné na třetí stranu. Ceny v Soutěži podléhají zdanění v souladu s platnými právními předpisy a jsou výhercům vyplaceny zpravidla do 30 dnů od odvysílání Pořadu, ve kterém vyhráli, nejpozději však do 90 dnů od odvysílání daného Pořadu. . Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost vyplacení výhry z důvodu nesprávných údajů poskytnutých Výhercem.

7.4. Pokud se pořadateli nepodaří výherce kontaktovat ani po třech pokusech a výherce nebude kontaktovat zákaznický servis do 30 (třiceti) dnů od vysílání, ve kterém vyhrál, výhra propadá.

7.5. V případě jakéhokoli sporu ohledně identity Výherce se za Výherce považuje osoba, která je oprávněným vlastníkem telefonního čísla a která tuto skutečnost Pořadateli prokáže.

7.6. Náklady na bankovní převod nese pořadatel. Jiné případné výdaje nelze pořadateli účtovat.

VIII. Všeobecné podmínky

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla promo akce, účasti a šancí na účast ve hře. Pořadatel se zavazuje informovat spotřebitele o změnách obdobným způsobem, jakým byla vyhlášena Akce.

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z Promo akce a z jakéhokoli budoucího Propagačního programu, a tím neposkytnout možnost zúčastnit se Hry, spotřebitele, který: - nesplňuje podmínky účasti v Promo akci nebo nesplňuje výše uvedené podmínky a chce se stát Hráčem; - poskytl nesprávné osobní údaje nebo údaje třetí strany; - nemůže prokázat, že je vlastníkem telefonního čísla (ze kterého byl hovor uskutečněn); - nezakoupili voucher; - pokud se již stal Hráčem a je připojen živě v TV programu, neodpovídá správně na otázky Pořadatele; - chová se tak, že jeho vstup do programu musí být ukončen (např. je vulgární);

IX. Technická realizace nákupu a hry

Podmínky účasti v Akci jsou vytvořeny v souladu s platnými právními předpisy. Nákup a Propagace podléhají právnímu řádu České republiky.

9.1 Ochrana osobních údajů Zakoupením voucheru bere kupující na vědomí, že Pořadatel a poskytovatel nákupu jsou oprávněni zpracovávat a shromažďovat jeho osobní údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a účast ve Hře, a to osobní údaje, které kupující sám dodává Organizátorovi a poskytovateli nákupu, a to pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění smlouvy. Žádné další osobní údaje kupujícího nebudou zpracovávány. Tato smlouva se vztahuje jak na kupujícího - podnikatele, tak na spotřebitele a vztahuje se jak na nákup voucheru, tak na účast ve Hře. Kupující voucheru bere na vědomí, že Pořadatel a poskytovatel nákupu mají na tomto zpracování osobních údajů oprávněný zájem, případně jsou osobní údaje h údajů potřebné pro splnění smlouvy o koupi voucheru. Kupující je oprávněn kdykoli požádat Pořadatele, aby jeho osobní údaje přestal zpracovávat, přičemž ten je povinen bez sankcí neprodleně ukončit zpracování osobních údajů (jedná se o osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů). ). Bližší podmínky zpracování osobních údajů v důsledku nákupu voucheru naleznete na těchto webových stránkách: www.nextearth.cz

9.2 Omezení odpovědnosti Pořadatel není odpovědný za:

i) technické výpadky televizního přenosu nebo telefonního spojení;

(ii) neposkytnutí plnění v důsledku nesprávně poskytnutých údajů